NAJAM STROJEVA

 

Nudimo najam višefunkcijskih uređaja TOSHIBA te pronalazimo najbolje riješenje u skladu sa potrebama Vašeg poslovanja.

Troškovi u najmu kojeg mi nudimo su unaprijed definirani i nemate nikakvih skrivenih troškova