TOSHIBA Re-RITE

Re-Rite je alat koji korisnicima omogućuje pretvaranje papirnatih dokumenata u formate koji se mogu direktno uređivati i kasnije distribuirati u zajedničku mrežnu mapu,na e-mail adresu ili oboje.

Zanimljiv video –  kliknite “ovdje”