Recikliraje i ponovo koristite

Vaš istrošeni toner u laserskom printeru recikliramo i garantiramo za  kvalitetu ispisa a samim time smanjujemo zagađenje i do 75 %.